ACCIONS
 

El projecte s'articula al voltant de sis eixos d'acció:

 


Eix 1: Creació d’eines de sensibilització

Inspirat en els mètodes educatius provats per molts socis del programa marc en les seues accions de sensibilització a les inundacions, aquestes eines s'estendran al conjunt dels riscos naturals majors de la regió mediterrània (terratrémols, incendis forestals, moviments de terres, allaus, riscos climàtics).

Les eines de sensibilització en la prevenció de riscos naturals i la gestió del territori regional, es compondrà dels següents elements: un joc de rol, un CD-Rom multimèdia, una exposició itinerant i una sèrie de publicacions complementàries.

Eix 2: Formació

La seua meta principal és generalitzar una cultura de base per a la prevenció de riscos naturals, dins d'una perspectiva interdisciplinar.

Aquesta formació anirà dirigida a diferents públics: càrrecs electes de les col•lectivitats territorials, professionals i tècnics de la planificació i la gestió del territori, agents de la societat civil, educadors, professionals del sector del turisme, i joves.

Les accions de formació es recolzaran en les eines de sensibilització vistes a l'eix 1 i s'estructuraran dins les diferents regions participants al voltant de seminaris, tallers , o altres maneres d'intervenció encara per definir.

A l'inici del programa s'elaborara un mètode de formació comuna a totes les regions participants.