Eix 3: Suport a les accions cíviques

L'objectiu és suscitar una millor participació dels ciutadans en les accions de prevenció de risc i una atenció més forta d'aquells implicats en els processos de gestió del territori. Es tracta de treballar amb diferents organitzacions socials i cíviques que representen els ciutadans (associacions locals, de veïns, de residents, de protecció del medi ambient, etc.).

Aquest eix es recolza en diverses fases: la identificació dels grups de ciutadans a una petita escala d'entitat geogràfica per a la seua implicació voluntària en la mitigació de riscos al seu territori, i ajuda al reforç i a la difusió d'aquestes pràctiques; i la constitució d'una xarxa d'intercanvi d’entre aquestes zones pilot en matèria de sensibilització i organització d'activitats lúdiques de sensibilització dels ciutadans.

Eix 4: Campus internacionals

Els campus són tallers d'àmbit internacional, amb caràcter pluridisciplinar i de llarga duració, a través dels quals els participants comparen les seues experiències i les seues reflexions relatives a la problemàtica del terreny i a la prevenció del risc natural. Aquestes reunions són l'oportunitat d'intercanviar i de valorar les pràctiques i de transferir les experiències pròpies entre els actors euromediterranis per a la prevenció de riscos naturals.

S'organitzaran dos campus en dues regions sòcies del projecte. Els campus estaran oberts als experts i universitaris dins del domini dels riscos, i estarà dirigit a càrrecs electes, a representants d'administracions o col•lectivitats, estudiants, etc.

La seua organització es farà en dues fases: la definició de la metodologia operativa dels campus i la seua realització.