CARTOGRAFIA

Informació cartogràfica sobre esdeveniments de riscos naturals a les diferents regions,el mapa de situació, la descripció de l'esdeveniment.

Página Principal

 

UTILITATS

Java Runtime

Visor cartogràfic en Java

Manual visor cartogràfic JAVA ( PDF )

Aplicació Visor GEODIM-RINAMED (ZIP)

Presentació Cartogràfica (PDF)

 

ENLLAÇOS

Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient

Institut Cartografic de Catalunya

Conselleria de Medi Ambient de les Illes Balears

Atles de les Illes Balears

Generalitat Valenciana

Instituto Cartográfico Valenciano

Confederación Hidrográfica del Ebro

Instituto Geológico y Minero de España (IGME)

Instituto Cartográfico de Andalucía

Consejería de Obras Públicas y Transportes de Andalucia

Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia

Dirección General de Ordenación del Territorio y Costas de Murcia. Servicio de Cartografía

 

 

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES

Format de les dades: Shapefile, Geotiff, Mr SID, Jpg

Sistema de coordenades: UTM H30

 

Font de les dades socis:

Generalitat de Catalunya

Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil del Departament d’Interior.

Direcció General de Planificació Ambiental del Departament de Medi Ambient.

Universitat de Barcelona

Departament d’Astronomia i Meteorología-GAMA.

Junta de Andalucia

Consejería de Gobernación: Dirección General de Política Interior. Protección Civil

Consejerías de Obras Públicas y Transportes.Consejería de Agricultura y Pesca. Consejería de Medio Ambiente

 

Region de Murcia

Consejería de Agricultura y Agua: Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario-IMIDA

Dirección General de Protección Civil y Emergencias: Delegación del Gobierno de Murcia

Consejería de Presidencia de Murcia: Dirección General de Protección Civil de Murcia

Consejería de Medio Ambiente y ordenación del Territorio: Dirección General del Medio natural-SIGA.

Generalitat Valenciana

Consellería de Justicia y Administraciones Públicas

Consellería de Territorio y Vivienda

Govern de les Illes Balears

Conselleria de Medi Ambient

Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Centre Méditerranéen de l’Environnement, secteur Risques Majeurs

Conseil Régional Languedoc Roussillon

Agence Méditerranéenne de l’Environnement, Mission Education à l’Environnement

Regione Piemonte

L'Agenzia Regionale per la protezione ambientale del Piemonte -A.R.P.A.

Regione Lombardia

Direttore Generale della Direzione Territorio e Urbanistica

Regione Liguria

Dipartimento Infrastrutture Trasporti e Opere Pubbliche

Regione Calabria

Dirigente Primo Dipartimento Giunta Regionale-Settore n. 2

 

 

Fonts externes de les dades

 

Institut Cartografic de Catalunya - ICC

Universidat de Barcelona.

Confederación Hidrográfica del Ebro

Ministerio de Medio Ambiente

Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación: SIG Oleícola

Instituto Geográfico Nacional - IGN

Instituto Nacional de Meteorología-INM

 

 

BIBLIOGRAFIA

Generalitat de Catalunya

Junta de Andalucia

Region de Murcia

Generalitat Valenciana

Govern de les Illes Balears

Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Conseil Régional Languedoc Roussillon

Regione Piemonte

Regione Lombardia

Regione Liguria

Regione Calabria

Bibliografia externa

http://volcano.und.edu

http://mensual.prensa.com

http://www.redcientifica.com

http://earthobservatory.nasa.gov

http://www.ub.es/allaus/carto.htm

http://www.pirineodigital.com

http://www.meteored.com

http://www.gsfc.nasa.gov/gsfc/earth/pictures/2001/0802mtetna/

http://www.ieg.csic.es/age/boletin.htm