DESCRIPCIÓ
 
 
Aquest projecte té com a objectiu donar al ciutadà de l'espai MEDOC un millor coneixement i ensenyar-lo a témer els riscos naturals als quals s'enfronta potencialment, per a considerar-los en la seua totalitat. Això succeirà per la multiplicació d'accions de formació, comunicació i sensibilització simultànies -i coherent entre elles-, i eines adaptades als diferents públics segons els contextos locals, les edats i els sectors d'activitat. Els ciutadans, i, inclús, els mitjans d'opinió (mitjans de comunicació, representants de la societat civil) seran conduïts directament per unes accions de sensibilització. Per altra banda, també els professionals de la gestió del territori i la protecció civil seran dirigits per accions de sensibilització específiques.