DOCUMENTACIÓ - PROFESSIONAL

 

GENERALITAT DE CATALUNYA

Impact of flooding in mediterranean Europe: Catalonia

Pla de Protecció Civil de Catalunya (PDF)

Campanya de prevenció d'incendis forestals 2003 (PDF)

Pla INFOCAT (en procés de revisió) (PDF)

Campanya de prevenció d'inundacions 2003 (PDF)

Pla INUNCAT (en procés de revisió) (PDF)

Pla SISMICAT (PDF)

Annexos SISMICAT (PDF)

Campanya de prevenció de nevades 2002. (PDF)

Pla NEUCAT (PDF)

 

Legislació inundacions:

Ley 29/1985, de 2 de agosto de 1985 (PDF)

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (PDF)

Llei 17/1987, de 13 de juliol (PDF)

Real Decreto 927/1988, de 29 de julio (PDF)

Orden, 24 de septiembre de 1992 (PDF)

Directriz básica de inundaciones, 31 de enero de 1995 (PDF)

Orden, 12 de marzo de 1996 (PDF)

 

Legislació incendis forestals:

Decret 63/1988, de 28 de març (PDF)

Llei 6/1988, de 30 de març (PDF)

Decret 130/1988, de 12 de maig (PDF)

Directriz básica de incendios forestales, 2 de abril de 1993 (PDF)

Decret legislatiu 10/1994, de 26 de juliol (PDF)

Decret 241/1994, de 26 de juliol (PDF)

Resolució de 24 d'octubre de 1994 (PDF)

Decret 64/1995, de 7 de març (PDF)

Decret 46/1999, de 23 de febrer (PDF)

Llei 7/1999, de 30 de juliol (PDF)

llei 5/2003, de 22 de abril (PDF)

 

Legislació risc sísmic:

Directriz básica de riesgo sísmico, 5 de mayo de 1995

Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre

 

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

III Plan general de defensa contra incendios forestales

Percepción y hábitos de vida en zonas susceptibles de riesgos naturales

 

CAMPUS RINAMED - AVIGNON

Actes (PDF)

Textos (ZIP. 87MB)

Estudi (PDF)

Fotografies (ZIP. 52MB)

 

REGIONE PIEMONTE

Interreg II C - Gestione del Territorio e Prevenzione delle Inondazioni

 

REGIONE lombardia

Estratčgies d'avaluació de percepció del risc hidrogeolňgic

 

regione liguria

Pautes per la sensibilització en riscos sismics   (PDF)