OBJECTIUS
 
    L'objectiu general d'aquest projecte de cooperació sobre els riscos naturals és:
A curt termini, definir un marc de prevenció i d'informació comuna en l'àmbit europeu mediterrani que puga adaptar-se ràpidament per a cada zona.
 
A mitjan termini, el projecte vol contribuir a fer emergir una cultura comuna del risc natural, majorment a les regions mediterrànies implicades.
 
A llarg termini, tracta de definir polítiques de gestió sostenible dels territoris que consideren el factor de risc de la mateixa manera que les dades econòmiques, socials, geogràfiques o històriques.