PARTENAIRES
 
 
Generalitat de Catalunya   Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil del Departament d’Interior.
Direcció General de Planificació Ambiental del Departament de Medi Ambient.
Universitat de Barcelona
Fudació Bosch i Gimpera

  Departament d’Astronomia i Meteorologia. Universitat de Barcelona
Junta de Andalucia   Consejería de Gobernación.Dirección General de Política Interior. Subdirección de Emergencias
Region de Murcia   Consejeria de Agricultura y  Agua.
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario - IMIDA.
Generalitat Valenciana Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas
Govern de les Illes Balears Conselleria de Medi Ambient. Direcció General de Biodiversitat.
Servei de Gestió Forestal i Protecció del sòl
Conseil Régional Provence-Alpes- Côte d’Azur
 

Opérateur technique : Centre Méditerranéen de l'Environnment, secteur Risques Majeurs

Conseil Régional Languedoc-Roussillon
 

Opérateur technique :
Agence Méditerranéenne de l'Environnement, Mission Education à l'Environnement

Regione Piemonte  

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte - ARPA PIEMONTE
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale.

Regione Lombardia Direzione Generale Territorio e Urbanistica
Regione Liguria Settore Protezione Civile ed emergenze
Regione Calabria Dirigente Primo Dipartimento Giunta Regionale-Settore n. 2